Besluitvormende raadsvergadering 6 juli 2017

Dit item is verlopen op 17-07-2017.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 6 juli 2017 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 20 en 22 juni 2017 al meningsvormend gesproken.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Rotonde Aardamseweg - Westkanaalweg*
 8. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Middelweg*
 9. Raadsvoorstel Openen grondexploitatie Ter Aar Middelweg*
 10. Raadsvoorstel Zienswijze aanvraag vangnetuitkering*
 11. Raadsvoorstel 1e wijzigingsverordening op de heffing en de invordering van leges 2017*
 12. Raadsvoorstel Prognose uitgaven Jeugdhulp Holland Rijnland 2017 en verder met voorstel voor aanvullend budget*
 13. Raadsvoorstel Opheffing gemeenschappelijke regeling SOPORA*
 14. Raadsvoorstel Online publicatie begroting*
 15. Raadsvoorstel Locatiekeuze sporthal Ter Aar
 16. Raadsvoorstel Energieakkoord Holland-Rijnland 2017 – 2025
 17. Raadsvoorstel Verzoek tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Teylersplein 2 Nieuwveen
 18. Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent VVD
 19. Vragen half uur
 20. Mededelingen van het college van B&W
 21. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad  onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via 'beluister de raadsvergadering'.

Top