Besluitvormende raadsvergadering 5 februari 2009

Dit item is verlopen op 12-02-2009.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. De vergadering wordt gehouden op 5 februari 2009 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 15 januari. Geluidsopnamen van die vergadering kunt u, een dag na de vergadering, via de website beluisteren.

 

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

 

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Benoeming nieuw raadslid VVD ter vervanging van Frits Paymans
 4. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 5. Vragen-half-uur
 6. Vaststellen diverse verslagen
 7. Ingekomen stukken
 8. Raadsvoorstel Vaststellen Brandbeveiligingsverordening
 9. Raadsvoorstel Afhandeling brief mw. Kraak inzake dhr. Fransen over kosten bouwaanvraag
 10. Raadsvoorstel Visie op voetbalaccommodaties
 11. Raadsvoorstel Huisvesting brandweer en buitendienst
 12. Raadsvoorstel Huisvesting raad, bestuur en ambtelijke dienst
 13. Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2008 – 2009
 14. Raadsvoorstel Benoeming Commissie fractievergoeding 2008
 15. Mededelingen van het college
 16. Sluiting 

Inzien van de raadsstukken

Informatie over de raad staat op de website www.nieuwkoop.nl onder “politiek en bestuur”. Onder “agenda” vindt u de stukken van de vergaderingen. Klik hier om direct naar de agenda te gaan.

Top