Besluitvormende raadsvergadering 28 maart 2013

Dit item is verlopen op 04-04-2013.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 28 maart 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 14 maart. De geluidsopname van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan “Natuurontwikkeling Bosweg Woerdense Verlaat”
 8. Raadsvoorstel Transitie zorg voor de jeugd
 9. Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling SOPORA
 10. Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Glastuinbouw”
 11. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan “Langeraar en Papenveer”
 12. Vragen-half-uur
 13. Mededelingen van het college
 14. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering. In de hal van het gemeentehuis in Nieuwveen ligt dan ook een vergaderset ter inzage.

Top