Besluitvormende raadsvergadering 27 maart 2008

Dit item is verlopen op 28-03-2008.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 

De vergadering wordt gehouden op 27 maart 2008 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 6 en 13 maart 2008. Geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

 

  

Agenda (concept)


Opening
Vaststellen agenda
Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
Vragen-half-uur
Vaststellen van diverse verslagen
Ingekomen stukken
Vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 WRO (Noordenseweg 72)
Harmonisatie beheer begraafplaatsen
Financiering Landschaps Ontwikkelings Plan
Bestemmingsplan Korteraar
Rekenkamerrapport “Afhandeling Brieven”
Ombuigingsoperatie

Groenbeheerplan
Beheerplan wegen
Uitbesteding milieutaken
Natura 2000-aanwijzing Nieuwkoopse Plassen en De Haeck
Mededelingen van het college
Sluiting

Top