Besluitvormende raadsvergadering 26 april 2018

Dit item is verlopen op 24-05-2018.

Op de agenda o.a. coalitieakkoord, benoeming wethouders en toelating nieuwe raadsleden.

Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 26 april om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen (Teylersplein 1).

Agenda (concept)

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
  4. Terugkoppeling coalitiegesprekken en coalitieakkoord
  5. Benoeming en beëdiging wethouders
  6. Toelating van nieuwe raadsleden in de gemeenteraad
  7. Sluiting

Inzien vergaderstukken

De agenda en de achterliggende stukken worden woensdag 25 april geplaatst onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt dan ook een vergaderset ter inzage.

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top