Besluitvormende raadsvergadering 25 januari 2007

Dit item is verlopen op 26-01-2007.

Op 25 januari 2007 is er om 20.00 uur een raadsvergadering in de raadszaal in Nieuwveen. Deze vergadering is een besluitvormende raadsvergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan de besluitvorming worden beïnvloed.

 

Het is een openbare vergadering dus iedereen is van harte welkom. U kunt de agenda en achterliggende stukken raadplegen op deze site via "politiek en bestuur" en dan "agenda" te kiezen.

Top