Besluitvormende raadsvergadering 24 mei

Dit item is verlopen op 31-05-2018.

Aansluitend op de meningsvormende raden is er om 22.00 uur een extra besluitvormende raadsvergadering speciaal voor de gemeenschappelijke regelingen. 

Alle stukken zijn discussiestukken omdat ze dezelfde avond in de meningsvormende raden worden besproken. De korte periode die de gemeente krijgt van de gemeenschappelijke regelingen voor het indienen van zienswijzen is daarvoor de reden.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Benoemen leden in het Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regelingen
 8. Raadsvoorstel Begroting 2019 Holland Rijnland
 9. Raadsvoorstel Ontwerp programmabegroting Veiligheidsregio 2019
 10. Raadsvoorstel SVHW jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019
 11. Sluiting

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda en de achterliggende stukken onder ‘agenda & vergaderstukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen maximaal 5 minuten inspreken; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meekijken

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meekijken  via '(Live) uitzendingen gemeenteraad '.

Top