Besluitvormende Raadsvergadering 24 januari 2008

Dit item is verlopen op 25-01-2008.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 24 januari 2008 om 22.00 uur (na de meningsvormende raad) in het gemeentehuis in Nieuwveen een extra besluitvormende raadsvergadering. Op de agenda staan alleen punten die geen uitstel dulden en/of termijngebonden zijn.

De reguliere besluitvormende vergadering is op 7 februari 2008. In de regel worden dan de overige agendapunten die in de meningsvormende raden van 17 en 24 januari zijn behandeld voor besluitvorming aan de raad voorgelegd.

 

Dit is de raadsvergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. Belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten.Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Kadernota ISDR

4 Raadsvoorstel benoeming fractieassistenten

5 Sluiting

Top