Besluitvormende raadsvergadering 21 november 2013

Dit item is verlopen op 29-11-2013.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 21 november 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 7 november.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Project Herinrichting Voorwegzone *
 8. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Hollandsekade 1b / Noordenseweg 50a
 9. Raadsvoorstel Herinrichting dorpsplein Liemerhof
 10. Raadsvoorstel Nieuwkoop schaliegasvrij verklaren
 11. Raadsvoorstel Verzoek quickscan effecten rekenkameronderzoeken
 12. Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent MPN
 13. Vragen-half-uur
 14. Mededelingen van het college
 15. Sluiting

* agendapunten 7 is geagendeerd als hamerstuk

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder ‘agenda en stukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via ‘beluister de raadsvergadering’ (opent in nieuw venster).

Top