Besluitvormende raadsvergadering 21 april 2016

Dit item is verlopen op 30-04-2016.

Donderdagavond 21 april om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen besluitvormende raadsvergadering. Op de agenda één discussiepunt Huisvesting en integratie statushouders.

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging van geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Aankoop Achterweg 2c en aanpassing Achterweg 7*
 8. Raadsvoorstel Flexibel Meerjaren Programma 2016 - 2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister*
 9. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan “Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening"*
 10. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan "Ter Aar en Bovenland, 1e herziening"*
 11. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan "Zuidhoek, 1e herziening"*
 12. Raadsvoorstel 2e verordening tot wijziging van de verordening elektronische publicatie Nieuwkoop 2012*
 13. Raadsvoorstel Huisvesting en integratie statushouders
 14. Vragen half uur
 15. Mededelingen van het college van B&W
 16. Sluiting

* is geagendeerd als hamerstuk

Besluitvormende raadsvergadering

Dit is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 21 april 2016 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten heeft de gemeenteraad op 7 april al meningsvormend gesproken.

Inzien vergaderstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staat de agenda en de achterliggende stukken onder 'agenda & vergaderstukken'. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een vergaderset ter inzage.

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. In totaal is er een half uur beschikbaar voor insprekers; zijn er dus meer dan zes insprekers dan is uw inspreektijd korter. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl . Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp op de agenda waarover u wilt inspreken.

Meeluisteren

U kunt de vergadering volgen op de publieke tribune of live meeluisteren via 'beluister de raadsvergadering'.

Top