Besluitvormende raadsvergadering 20 juni 2013

Dit item is verlopen op 30-06-2013.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 20 juni 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 6 juni. De geluidsopname van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Jaarverslag 2012
 8. Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2013
 9. Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie 2014-2017
 10. Raadsvoorstel Begroting omgevingsdienst West Holland
 11. Raadsvoorstel Begroting Sociale Werkplaats Alphen a/d Rijn
 12. Raadsvoorstel Begroting Groene Hart Streekarchief Rijnlands Midden
 13. Vragen-half-uur
 14. Mededelingen van het college
 15. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen over onderwerpen die op de agenda staan en als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken bij ‘agenda en stukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

Vanaf nu kunt thuis meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad. Dit kon altijd al achteraf maar nu dus ook live via ‘beluister de raadsvergadering’.

Top