Besluitvormende raadsvergadering 17 juli 2008

Dit item is verlopen op 19-07-2008.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

De vergadering wordt gehouden op 17 juli 2008 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 3 en 10 juli 2008. Geluidsopnamen van die vergaderingen kunt u, een dag na de vergadering, via de website beluisteren.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda(concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vragen-half-uur
 5. Vaststellen diverse verslagen
 6. Ingekomen stukken
 7. Destructieverordening 2008
 8. Opstellen beheerplan infrastructurele kunstwerken
 9. Huisvestingsverordening 2008
 10. Planschadeverzoek Oude Nieuwveenseweg 80
 11. Actualisatie Grondexploitaties
 12. Wegsleepverordening 2008
 13. Beleidsuitgangspunten verkeersveiligheid
 14. Bezwaarschrift Neutronenweg
 15. Harmonisatie Marktverordening 2008
 16. Actualisering bestemmingsplannen
 17. Delegatie projectbesluiten nieuwe Wro
 18. Gevolgen ISDR na herindeling Kaag en Braassem
 19. Ontwikkeling Dienstverlening Nieuwkoop 2009-2014
 20. Verkiezingen Europees Parlement 2009
 21. Onderzoek regionale samenwerking
 22. Mededelingen van het college
 23. Sluiting

Inzien van de raadsstukken

Informatie over de raad staat op deze website onder “politiek en bestuur”. Onder “agenda” vindt u de stukken van de vergaderingen. Daarnaast ligt bij de gemeentewinkel in Ter Aar en in Nieuwkoop en bij de balie van het gemeentehuis in Nieuwveen een exemplaar van de raadsstukken ter inzage.

 

 
Top