Besluitvormende Raadsvergadering 13 maart 2008

Dit item is verlopen op 14-03-2008.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op 13 maart 2008 aansluitend op de meningsvormende raad (niet eerder dan 22.00 uur) in het gemeentehuis in Nieuwveen een extra besluitvormende raadsvergadering. Op de agenda staan alleen punten die geen uitstel dulden en/of termijngebonden zijn.

De reguliere besluitvormende vergadering is op 27 maart 2008. Het is de bedoeling dat de overige agendapunten die in de meningsvormende raden van 6 en 13 maart zijn behandeld, in deze vergadering voor besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

 

In de besluitvormende raadsvergadering handelt de raad de agendapunten formeel af. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed. Belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl Vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

 

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Raadsvoorstel Grondexploitaties Hazeweg II en Schoterhoek II
  4. Sluiting

 

Top