Besluitvormende raadsvergadering 12 november 2009

Dit item is verlopen op 17-11-2009.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen en moties kan het besluit worden beïnvloed.

 

De vergadering wordt gehouden op 12 november 2009 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raad van 29 oktober. Geluidsopnamen van die vergadering kunt u via de website beluisteren.

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Agenda (concept)

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Beëindiging nieuwe Rekenkamerdirecteur
 4. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 5. Vaststellen diverse verslagen
 6. Ingekomen stukken
 7. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen
 8. Raadsvoorstel Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009
 9. Raadsvoorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2010
 10. Raadsvoorstel Reglement van Ore 2009 en vergaderschema gemeenteraad 2010
 11. Raadsvoorstel Tweede tussentijdse rapportage 2009
 12. Raadsvoorstel Programmabegroting Nieuwkoop 2010
 13. Raadsvoorstel Begrotingswijziging 1-2010
 14. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Grondbeleid
 15. Brief B&W – Overschrijding krediet herstraten parkeerterrein Aarweide
 16. Raadsvoorstel Benoeming fractieassistenten MPN
 17. Vragen-half-uur
 18. Mededelingen van het college
 19. Sluiting

Vanaf vrijdag 6 november kunt u  hier klikken om direct naar de agenda en achterliggende stukken van deze vergadering te gaan. 

Top