Besluitvormende raadsvergadering 11 juli 2013

Dit item is verlopen op 19-07-2013.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 11 juli 2013 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 27 juni. De geluidsopname van die vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding stukken
 7. Raadsvoorstel Aanvraag suppletie-uitkering opsporingskosten explosief Langeraar Oost
 8. Raadsvoorstel Wijziging verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten
 9. Raadsvoorstel Vaststellen meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen
 10. Raadsvoorstel Notitie veilige schoolroutes
 11. Raadsvoorstel Oplossingsrichting afvalbrengstation
 12. Raadsvoorstel 2e wijziging verordening winkeltijden
 13. Raadsvoorstel Gladheidsbestrijding, automatisch strooien op basis van GPS-navigatie
 14. Raadsvoorstel Herbenoeming burgemeester
 15. Vragen-half-uur
 16. Mededelingen van het college
 17. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl  (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder ‘agenda en stukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt thuis meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad. Dit kon altijd al achteraf maar nu dus ook live via ‘beluister de raadsvergadering’.

 

 

 

Top