Begroting vastgesteld; moties zondagsopenstelling

Dit item is verlopen op 03-12-2016.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 10 november 2016 de programmabegroting ongewijzigd vastgesteld. In de begroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college voor de uitvoering van beleid voor 2017. Tijdens de behandeling van de begroting zijn er twee moties (verzoeken aan B&W) ingediend over de zondagsopenstelling van winkels.

Motie 1

SBN diende mede namens VVD en D66 een motie in. Zij verzochten B&W om zo spoedig mogelijk een voorstel voor het wijzigen van de verordening winkeltijden aan de raad aan te bieden om de zondagsopening gelijk te stellen aan de andere dagen van de week. Ook vroegen zij tot die tijd niet meer te handhaven op de openingstijden.

Motie 2

MPN-PN diende een motie in om zo spoedig mogelijk de zondagsopenstelling vijf maanden vrij te geven. De handhaving van de huidige verordening en beboeting van ondernemers op te schorten. Deze periode van vijf maanden te evalueren en op basis van deze evaluatie B&W te vragen met een raadsvoorstel te komen.

Stemming en stemverklaring

  • CDA gaf een stemverklaring: Zij hebben in 2014 in meerderheid ingestemd met zondagsopenstelling van 12 – 19 uur. Zij gaan niet mee met een verruiming en zij stemmen tegen deze beide moties.
  • De motie zondagsopening van MPN-PN is verworpen met de stemmen van MPN (4) voor en SBN, CDA, VVD, D66 en SGP-CU (16) tegen.
  • MPN-PN gaf daarna een stemverklaring: Zij zijn zowel voor bredere openstelling van winkels binnen kaders als ook voor goede inspraak mogelijkheden, maar zij zijn geen voorstander van definitieve ad hoc besluiten. Daarom stemmen zij tegen de motie van SBN.
  • De motie zondagsopening van SBN, VVD en D66 is aangenomen met de stemmen van SBN,VVD en D66 (12) voor en CDA, MPN-PN en SGP-CU (8) tegen.

Het, via de aangenomen motie aan B&W, gevraagde raadsvoorstel komt mogelijk rechtstreeks op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering van 1 december 2016. Uiterlijk één week voor de vergaderdatum staan de agenda en de achterliggende stukken onder 'agenda en stukken' op deze website.

Top