Begroting 2016 en Najaarsnota 2015 in de gemeenteraad

Dit item is verlopen op 17-11-2015.

Op woensdag- en donderdagavond 28 en 29 oktober bespreekt de gemeenteraad de door het college van B&W aangeboden Programmabegroting 2016-2019 en de Najaarsnota 2015. Dit gebeurt in 4 aparte bijeenkomsten van de meningsvormende raad waarbij op de afzonderlijke programma’s wordt ingegaan. Deze programma’s zijn:

  • Ruimtelijk beheer (woensdag 28 oktober om 20.00 uur)
  • Bestuur en dienstverlening (woensdag 28 oktober om 20.00 uur)
  • Ruimtelijke ontwikkeling (donderdag 29 oktober om 20.00 uur)
  • Sociaal domein (donderdag 29 oktober om 20.00 uur)

De najaarsnota geeft de stand van zaken van 2015 weer. In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college voor de uitvoering van beleid voor 2016. In de besluitvormende raadsvergadering van 12 november stelt de gemeenteraad de programmabegroting definitief vast tijdens de zogenaamde ‘algemene beschouwingen’.

Raadsleden leveren vooraf discussiepunten aan waarover gesproken wordt. Een overzicht van deze punten staat enkele dagen voor de vergaderingen hier.

Uw mening laten horen

De Programmabegroting 2016-2019 is een voorstel van het college van B&W aan de raad. De gemeenteraad kan de begroting nog aanpassen en stelt deze uiteindelijk vast. De gemeenteraad hecht waarde aan de mening van de inwoners van Nieuwkoop. Daarom is er de mogelijkheid voor inwoners, bedrijven en instellingen om hun visie te geven en in te spreken tijdens de meningsvormende raden op 28 en 29 oktober. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de griffie uiterlijk woensdag 28 oktober voor 12.00 uur (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

Ook kunt u uw mening kenbaar maken aan de gemeenteraad door een mail te sturen naar griffier@nieuwkoop.nl  of een brief te sturen naar Postbus 1, 2420 AA Ter Aar, gericht aan de gemeenteraad Nieuwkoop. Doe dit bij voorkeur vóór maandag 26 oktober.

Top