‘Allemaal meedoen’ op 12 mei

Dit item is verlopen op 16-05-2011.

Deze oriënterende bijeenkomst is tot stand gekomen nadat raadsleden een initiatief van het Platform Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop (PGSN) hebben aangegrepen om aandacht te vragen voor ‘inclusief beleid’.

Inclusief beleid zorgt dat mensen met een beperking (lichamelijk, geestelijk of psychisch) of chronische ziekte op alle levensgebieden (onderwijs, sport, arbeid, recreatie, vervoer enzovoort) volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Het is een manier van denken en werken waarin op alle beleidsterreinen zowel maatregelen worden getroffen die algemeen van aard zijn als maatregelen die specifiek de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking stimuleren. De titel van het collegeprogramma van Nieuwkoop dekt ook de lading van deze vraag om aandacht: ‘Allemaal meedoen’.

 

Bij deze oriënterende bijeenkomst horen raadsleden, beleidsambtenaren en alle andere aanwezigen waar mensen met een beperking in de Nieuwkoopse praktijk tegenaan lopen. Ook worden suggesties meegegeven om het mogelijk te maken om allemaal mee te kunnen doen.

 

Programma

Het programma bestaat uit twee delen. Eerst wordt door Versterking Cliëntenpositie (VCP) een presentatie gehouden over de definitie en de reden van inclusief beleid en Agenda 22. Daarna volgt er een forumdiscussie waarbij een aantal mensen van de doelgroep ervaringen met de aanwezigen deelt.

 

Doet u ook mee?

U bent van harte uitgenodigd om deze avond mee te doen. Deel uw eigen ervaringen of doe ideeën op om zelf uw toegankelijkheid te verbeteren.

 

De bijeenkomst is op donderdag 12 mei om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen. Klik hier om naar de agenda en achterliggende stukken te gaan.

Top