Algemene beschouwingen op 14 november 2013

Dit item is verlopen op 18-11-2013.

Deze besluitvormende raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 14 november 2013 om 19:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 31 oktober 2013.

In deze vergadering worden de algemene beschouwingen gehouden. Bij de algemene beschouwingen (over de najaarsnota en begroting) geven de politieke partijen hun visie op de toekomst van Nieuwkoop weer. Gedurende dit debat kunnen zij moties (wensen of uitspraken) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen. De ingediende moties en amendementen worden in stemming gebracht bij de bijbehorende agendapunten.

Concept agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
  4. Raadsvoorstel Najaarsnota 2013
  5. Raadsvoorstel Programmabegroting 2014-2017
  6. Vragen-half-uur
  7. Mededelingen van het college
  8. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

Inzien raadsstukken

Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de agenda’s en de achterliggende stukken onder ‘agenda en stukken’. In het gemeentehuis in Nieuwveen, in de hal, ligt een exemplaar van de vergaderset ter inzage.

Meeluisteren

U kunt thuis live meeluisteren met de vergaderingen van de gemeenteraad via ‘beluister de raadsvergadering’ (opent in nieuw venster).

Top