Algemene Beschouwingen 10 juni

Dit item is verlopen op 25-06-2010.

De besluitvormende raadsvergadering van donderdag 10 juni begint al om 18.00 uur. Gestart wordt met de behandeling van de jaarstukken en de eerste tussentijdse rapportage. Rond 20.00 uur beginnen de algemene beschouwingen. De agenda van deze vergadering wordt volgende week gepubliceerd.

 

Bij de algemene beschouwingen leggen de fracties op hoofdlijnen uit wat zij belangrijk vinden voor de toekomst. Dit doen zij aan de hand van een concept Perspectiefnota 2011-2014.

Begrotingsproces algemeen

De gemeenteraad heeft op diverse vaste momenten invloed op het begrotingsproces. Namelijk bij vaststelling van de perspectiefnota, de begroting, de tussentijdse rapportage(s) en de jaarstukken.

  • Met de jaarstukken legt het college van B&W aan de gemeenteraad verantwoording af over de activiteiten van het afgelopen jaar.
  • Met de tussentijdse rapportage informeert het college van B&W de gemeenteraad over de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar.
  • De perspectiefnota is de voorbereiding voor het opstellen van de begroting voor het komende jaar. In deze nota staan de hoofdlijnen van het beleid voor 2011 en verdere jaren. Aan de hand van de algemene beschouwingen wordt de definitieve perspectiefnota vastgesteld door de raad De begroting 2011, die op 11 november 2010 wordt vastgesteld, is uiteindelijke de financiële vertaling van deze perspectiefnota
Top