Agenda besluitvormende raadsvergadering 14 januari

Dit item is verlopen op 19-01-2010.

Deze vergadering gaat met name over de inspraakreactie van de gemeente Nieuwkoop op de Structuurvisie – Visie op Zuid-Holland van de provincie Zuid-Holland. Kijk voor de relevante stukken op www.zuidholland.nl/visieopzuidholland. Daarnaast zijn er enkele onderwerpen vanuit de raadsvergadering van 17 december 2009 doorgeschoven.

De vergadering wordt gehouden op donderdag 14 januari 2010 om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Agenda (concept)

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
  4. Vragen-half-uur
  5. Raadsvoorstel Inspraakreactie Structuurvisie – Visie op Zuid-Holland
  6. Moties vreemd van de agenda
  7. Mededelingen van het college
  8. Sluiting

Inzien van de raadsstukken

Informatie over de raad staat op de website www.nieuwkoop.nl onder “politiek en bestuur”. Onder “agenda” vindt u de stukken van de vergadering. Daarnaast ligt bij de gemeentewinkel in Ter Aar en bij de balie van het gemeentehuis in Nieuwveen een exemplaar van de raadsstukken ter inzage.

 

 

Top