2 februari 2012 Besluitvormende Raadsvergadering

Dit item is verlopen op 09-02-2012.

Deze besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar de raad de agendapunten formeel afhandelt. Dit is het moment waarop de raadsleden hun standpunten uitdragen. Door het inbrengen van amendementen (wijzigingsvoorstellen) en moties (verzoeken aan B&W) kan het besluit worden beïnvloed.

 

De vergadering wordt gehouden op donderdag 2 februari 2012 om 20:00 uur in de raadszaal in Nieuwveen. Over de meeste agendapunten hebben de raadsleden al gedachten uitgewisseld in de meningsvormende raden van 19 januari. De geluidsopname van deze vergaderingen kunt u via de website beluisteren.

Concept agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
 4. Vaststellen verslagen
 5. Ingekomen stukken
 6. Bekrachtiging geheimhouding besluiten en bijlagen

Hamerstukken.

 1. Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2011
 2. Raadsvoorstel Normenkader 2011
 3. Raadsvoorstel Implementatie diverse decentralisaties

Discussiestukken

 1. Raadsvoorstel Projectbesluit Blokland 29a Nieuwveen
 2. Raadsvoorstel Implementatie Wmo in het Klant Contact Centrum
 3. Raadsvoorstel Beleidsnotitie planning en control en Verordening 212

Overige punten

   13. Vragen-half-uur

   14. Mededelingen van het college

   15. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten; dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Inzien raadsstukken

Onder “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze vergadering. Klik hier om direct naar de agenda en achterliggende stukken te gaan.

 

Top