19 januari 2012 Meningsvormende Raden

Dit item is verlopen op 25-01-2012.

De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdag 19 januari 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen gelijktijdig twee meningsvormende raden. In deze vergaderingen worden nog geen besluiten genomen. De raadsleden stellen bij de onderwerpen vragen, wisselen meningen uit en verzamelen argumenten.

 

Agenda (concept) MR I

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Projectbesluit Blokland 29a Nieuwveen
 4. Raadsvoorstel Beleidsnotitie planning en control en Verordening 212
 5. Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2011
 6. Raadsvoorstel Normenkader 2011
 7. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 8. Berichten uit B&W
 9. Rondvraag
 10. Actielijsten vorige meningsvormende raad I
 11. Sluiting

 

Agenda (concept) MR II

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Raadsvoorstel Implementatie Wmo in het Klant Contact Centrum
 4. Raadsvoorstel Implementatie diverse decentralisaties
 5. Eindrapport regionale raadswerkgroep reïntegratie
 6. Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
 7. Berichten uit B&W
 8. Rondvraag
 9. Actielijsten vorige meningsvormende raad II
 10. Sluiting

 

Inspreken

Inwoners en belanghebbenden kunnen inspreken gedurende maximaal 5 minuten. Aanmelden is wel nodig. Dit kan bij de griffie tenminste 8 uur voor aanvang van de vergadering 0172-521308 of via griffier@nieuwkoop.nl (vermeld uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken).

 

Inzien raadsstukken

Bij “agenda en stukken” vindt u, uiterlijk één week voor de vergaderdatum, alle achterliggende stukken van deze meningsvormende raden. Klik hier voor agenda en stukken MR I en klik hier voor agenda en stukken MR II

Top