12 januari 2012 Monumentenbeleid en Nieuw Wmo-beleid

Dit item is verlopen op 15-01-2012.

Op donderdagavond 12 januari 2012 zijn er over deze onderwerpen 2 oriënterende bijeenkomsten van de raad.  

 

Monumentenbeleid

De gemeenteraad van Nieuwkoop organiseert een oriënterende bijeenkomst op donderdagavond 12 januari 2012 om 20:00 uur (in de raadszaal in het gemeentehuis in Nieuwveen) over gemeentelijk monumentenbeleid. Daarbij wil de raad focussen op de vraag hoe zaken nu gaan en of dat misschien beter/anders kan.

 

Op deze avond worden een lid van de Monumentencommissie, een architect en een eigenaar gevraagd om iets te vertellen over hun ervaringen. Op die manier horen de raadsleden de verschillende invalshoeken en ervaringen.

 

Nieuw Wmo-beleid

De gemeenteraad van Nieuwkoop organiseert een oriënterende bijeenkomst op donderdagavond 12 januari 2012 om 20:00 uur (bij IPSE de Bruggen, Anne Hendrik Kooistrastraat 130 in Nieuwveen) over het nieuwe Wmo beleid (Wet maatschappelijke ondersteuning). Daarbij wil de raad focussen op de Nieuwkoopse gevolgen van de decentralisatie van AWBZ taken.

 

Op deze avond vertellen vertegenwoordigers van WIJdezorg en IPSE de Bruggen hun ervaringen en hun gedachtegang over de gevolgen van het nieuwe beleid. Een beleidsmedewerker zal de verwachting vanuit de gemeente Nieuwkoop verwoorden. Op die manier worden de raadsleden en belangstellenden vanuit verschillende invalshoeken geïnformeerd.

 

Iedereen is welkom

U wordt van harte uitgenodigd om deze avond aan de oriënterende bijeenkomsten mee te doen. U kunt actief uw eigen ervaringen delen of u kunt ideeën opdoen. Klik hier om naar de agenda's en achterliggende stukken te gaan.

 

Algemeen

Oriënterende bijeenkomst is een overkoepelende naam voor "ronde tafelgesprekken", "kernbezoeken", "thema avonden" en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om informeel te brainstormen of om te praten over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of een goede analyse van een bepaalde problematiek. Van belang is dat het onderwerp op het juiste moment wordt geagendeerd; ruim voor besluitvorming. Invulling van deze bijeenkomsten hangt sterk af van het onderwerp. Vorm, inhoud en deelname verschilt dus per bijeenkomst. Al naar gelang het onderwerp wordt in het gemeentehuis of op locatie vergaderd of een werkbezoek gepland. Dit is het moment waarop de raad belanghebbenden uitnodigt om mee te praten

Top