Nieuws uit de raad

 • Raadsbijeenkomst over verkeersveiligheid

  Deze oriënterende bijeenkomst over verkeersveiligheid met o.a. zwaar- en landbouwverkeer is op donderdagavond 24 januari 2019.

 • Debat 'ontwikkelingen Ter Aar, detailhandel in beweging'

  Op donderdag 17 januari 2019 is er een interpellatiedebat over 'Ter Aar, detailhandel in beweging' in een extra besluitvormende raadsvergadering om 20.00 uur in de raadszaal in Nieuwveen.

 • Raadsbijeenkomst: Toegang tot de acute zorg

  Deze oriënterende bijeenkomst op 10 januari 2019 gaat over de ontwikkelingen bij de huisartsenposten en de spoedeisende hulp in de regio en de gevolgen daarvan voor de inwoners van de gemeente Nieuwkoop.

 • Meningsvormende raad 17 januari 2019

  Op de agenda van deze MR staat o.a. huisvestingsverordening, werkbudget omgevingsvisie, realisatie 2 extra fte's beschut werken en begrotingswijziging Jeugdhulp 2019. Deze vergadering start ná de extra BR.

 • Nieuwe Rekenkamerdirecteur

  Frank Hordijk is op 15 november 2018 als Rekenkamerdirecteur benoemd door de gemeenteraad.

 • Besluitvormende raadsvergadering 13 december 2018

  Op de agenda o.a bestemmingsplan ‘Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt’, Deelname volwassenen met een laag inkomen aan het verenigingsleven, Belastingverordeningen en tarieven 2019.

Archief
Top