Nieuws uit de raad

 • Meningsvormende raden 1 november 2018

  Op de agenda o.a. Paradijsweg-natte kant (budget), BIZ- Ter Aar (bedrijveninvesteringszone), Oude Spoorbaan (verkeersveiligheid), beheerplan wegen en diverse verkeersonderzoeken.

 • Besluitvormende raadsvergadering 18 oktober 2018

  De gemeenteraad neemt een besluit over  ‘Ter Aar – Detailhandel in beweging’ (Intratuin, Vomar, De Vlinder en Lindenplein).

 • Meningsvormende raden 17 oktober 2018

  Woensdagavond 17 oktober 2018 om 20:00 uur in het gemeentehuis Nieuwveen (Teylersplein 1) zijn er twee meningsvormende raden over de begroting en de najaarsnota. 

 • 'Ter Aar - detailhandel in beweging'

  Op donderdagavond 11 oktober 2018 is er een extra meningsvormende raad ingepland over ‘Ter Aar – detailhandel in beweging’. Het college van B&W heeft daarover een raadsvoorstel aangeboden; zie bijlage hieronder.

 • Begroting 2019 en Najaarsnota 2018

  Het college van B&W heeft de Programmabegroting 2019-2022 en de Najaarsnota 2018 aan de gemeenteraad aangeboden. 

Archief
Top