Nieuws uit de raad

  • Nieuwe Rekenkamerdirecteur

    Frank Hordijk is op 15 november 2018 als Rekenkamerdirecteur benoemd door de gemeenteraad.

  • Besluitvormende raadsvergadering 13 december 2018

    Op de agenda o.a bestemmingsplan ‘Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt’, Deelname volwassenen met een laag inkomen aan het verenigingsleven, Belastingverordeningen en tarieven 2019.

  • Meningsvormende raden 29 november 2018

    Op de agenda's o.a. Bestemmingsplan Visvijver Ons Stekkie, Verkeersveilige inrichting Kerkweg, Verordening Sociaal Domein, Deelname volwassenen (laag inkomen) verenigingsleven, Belastingverordeningen en tarieven 2019.

Archief
Top