Hoe werkt de gemeenteraad

Begroting en jaarrekening

Begroting en jaarrekening 

In de begroting staat hoeveel geld de raad beschikbaar stelt aan het college voor de uitvoering van beleid. Met de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over de activiteiten van het afgelopen jaar.

Werkgroepen

Werkgroepen

Bij actuele onderwerpen wordt soms een werkgroep gevormd met raadsleden en fractieassistenten die zich op deze manier verdiepen in het onderwerp

Ombudsman

Ombudsman

De ombudsman werkt onafhankelijk en behandelt klachten over gedragingen van ambtenaren of bestuurders

Soorten vergaderingen

Soorten vergaderingen

Oriƫnterende bijeenkomsten (OB), meningsvormende raden (MR) en besluitvormende raadsvergaderingen (BR)

Rekenkamer

Rekenkamer

De rekenkamer adviseert op verzoek van de gemeenteraad of op eigen initatief de gemeenteraad over uiteenlopende onderwerpen

Bezwaarschriftencommissie

Bezwaarschriftencommissie

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken

Commissies

Commissies

Adviescommissie bestaande uit raadsleden en fractieassistenten op diverse beleidsterreinen

Accountant

Accountant

De accountant controleert de jaarrekening in opdracht van de gemeenteraad

Interne regels

Interne regels

Interne verordeningen en regels van de gemeenteraad

Top