Raadsbesluit bijlage 1, 1e wijziging tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016

Top