Motie VVD - perspectiefnota 2010-2013 (18 juni 2009, verworpen).

Top