Motie VVD - eerste tussentijdse rapp. 2009 en perspectiefnota 2010-2013 (18 juni 2009, ingetrokken).

Top