Motie VVD - eerste tussentijdse rapp. 2009 (18 juni 2009, verworpen).

Top