Motie VVD brief BW mogelijke verkoop aandelen Nuon (11-6-09 aangenomen).

Top