Motie Perspectiefnota Woonforenzenbelasting (19 juni 2008; overgenomen)

Top