Motie OLN - Perspectiefnota + 2012 - 2015, privatisering sporthal de Steupel en zwembad de Wel (23-6-2011 ingetrokken)

Top