Fracties

De fracties (politieke partijen) die in de gemeenteraad zitten.

Hoeveel fracties zitten er in de raad?

Raadsleden van 1 politieke partij vormen samen een raadsfractie (fractie). In Nieuwkoop zitten (sinds juni 2017) 7 fracties in de raad namelijk:

  • SBN met 5 raadsleden
  • CDA met 4 raadsleden
  • NN met 4 raadsleden (Natuurlijk Nieuwkoop; voorheen MPN-PN)
  • VVD met 3 raadsleden
  • D66 met 3 raadsleden
  • SGP-CU met 1 raadslid
  • Fractie Mur met 1 raadslid

Wie zitten er in de coalitie?

Omdat vrijwel nergens een politieke partij over een meerderheid in de gemeenteraad beschikt, is voor het vormen van een College van B&W altijd een samenwerking van twee of meer partijen nodig. Dat heet een coalitie. In de coalitie in Nieuwkoop zitten (per 15 september 2016) SBN, D66 en VVD.

Politieke partijen in Nieuwkoop

Samen Beter Nieuwkoop (SBN)

Christen Democratisch Appèl (CDA)

Natuurlijk Nieuwkoop (NN)

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Staatkundig Gereformeerde Partij- Christen Unie (SGP-CU)

D66

Top