SV 2018-06 Beschut werk vs aantal werkplekken (Fractie Mur)

Hieronder de schriftelijke vragen 2018-06 van Leen Mur (fractie Mur) over beschut werk versus aantal werkplekken. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 7 maart 2018 te beantwoorden.

Top