Antwoorden op vragen van de raad

 • SV 2018-21 Toewijzing huurwoningen (CDA)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-21 van Kees Egberts (CDA) over toewijzing huurwoningen. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 2 november 2018 te beantwoorden.

 • SV 2018-20 Verkeerspunten Zevenhoven-Noordeinde en Ter Aar (SBN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-20 van Lizet Keijzers en Mariëlle de Romijn (SBN) over meerdere verkeersknelpunten (in Zevenhoven-Noordeinde en in Ter Aar). Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 17 oktober 2018 te beantwoorden. Op 9 oktober 2018 is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2018-19 Invloed zonnepanelen op OZB (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-19 van Tom de Kleer (VVD) over de invloed van zonnepanelen op de hoogte van de OZB. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 14 oktober 2018 te beantwoorden. Op 11 oktober 2018 heeft B&W haar reactie aangeleverd.

 • SV 2018-18 Ontwikkelingen in de Noordse Buurt (NN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-18 van Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop) over de ontwikkelingen in de Noordse Buurt. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 26 augustus 2018 te beantwoorden. Op 6 september 2018 is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2018-17 Feitenrelaas met bepaalde kenmerken over vervuilde grond bij Amstelkade 12a e.o. (NN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-17 van Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop) over het opstellen van een feitenrelaas met bepaalde kenmerken over vervuilde grond bij Amstelkade 12a e.o. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 25 juli 2018 te beantwoorden. Op 11 juli 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2018-16 Fietspad Hoekse Aarkade (NN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-16 van Bas Oostwouder en Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop) over het fietspad Hoekse Aarkade. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 13 juli 2018 te beantwoorden. Op 11 juli 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2018-15 Voortgang herontwikkeling Koetshuis (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-15 van Tom de Kleer (VVD) over de voortgang herontwikkeling Koetshuis. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 12 juli 2018 te beantwoorden. Op 12 juli 2018 is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2018-14 Vernieuwing van de Hogedijk in Ter Aar en zwaar verkeer (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-14 van Paul Platen (VVD) over vernieuwing van de Hogedijk in Ter Aar en zwaar verkeer. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 6 juli 2018 te beantwoorden. Op 11 juli 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2018-13 Situatie omgeving Intratuin (NN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-13 van Kees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop) over de situatie omgeving Intratuin. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 29 juni 2018 te beantwoorden. Op 27 juni 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-12 Noordse Buurt en duurzaamheidsdoelstellingen (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-12 van Paul Platen (VVD) over de actieve invulling duurzaamheid in Noordse Buurt. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 27 juni 2018 te beantwoorden. Op 2 juli 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-11 Voortgang vrijliggend fietspad Zevenhovenseweg (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-11 van Tom de Kleer (VVD) over voortgang vrij liggend fietspad Zevenhovenseweg. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 13 juni 2018 te beantwoorden. Op 13 juni 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-10 Huur Gemeentewerf Schoterhoek (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-10 van Quinten van Dobben (VVD) over huur gemeentewerf Schoterhoek 30/10a. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 31 mei 2018 te beantwoorden. Op 23 mei 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-09 Winkelontwikkelingen Ter Aar Oost (NN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-09 van Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop) over winkelontwikkelingen in Ter Aar Oost. Aan B&W het verzoek om de vragen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 22 maart 2018 te beantwoorden. Op 7 maart 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-08 Betrokkenheid van kringloopwinkels (CDA) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-08 van van Antoinette Ingwersen en Kees Egberts (CDA) over betrokkenheid van kringloopwinkels. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 17 maart 2018 te beantwoorden. Op 21 maart 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2018-07 Actieplan laaggeletterdheid (NN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-07 van Pien Schrama en Joke van Boxtel (Natuurlijk Nieuwkoop) over het Actieplan Laaggeletterdheid. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 11 maart 2018 te beantwoorden. Op 7 maart 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-06 Beschut werk vs aantal werkplekken (Fractie Mur) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-06 van Leen Mur (fractie Mur) over beschut werk versus aantal werkplekken. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 7 maart 2018 te beantwoorden. Op 7 maart 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-05 Mogelijke ontwikkelingen bij Intratuin Ter Aar (Fractie Mur) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-05 van Leen Mur (fractie Mur) over de mogelijke ontwikkelingen bij de Intratuin in Ter Aar. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 7 maart 2018 te beantwoorden. Op 7 maart 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-04 Initiatief ‘Tuinen van Noorden’ (Fractie Mur) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-04 van Leen Mur (fractie Mur) over het initiatief ‘Tuinen van Noorden’. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 7 maart 2018 te beantwoorden. Op 20 februari 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-03 Ontwikkelingen Oostkanaalweg 44 en toezeggingen aan inspreker MR I 18-1 (NN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-03 van Berry Dors (NN) over de ontwikkelingen aan de Oostkanaalweg 44 en de toezeggingen van de wethouder aan de inspreker van de meningsvormende raad I van 18 januari 2018. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 2 maart 2018 te beantwoorden. Op 21 februari 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-02 In- en uitrit Parkeerplaats Coop Noorden (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-02 van Hans Kruit en Jan Hardenberg (VVD) over in- en uitrit van de parkeerplaats van de Coop in Noorden. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 23 februari 2018 te beantwoorden. Op 2 maart 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-01 Toekomst Triggr (CDA) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-01 van Brent Wijshijer en Kees Egberts (CDA) over de toekomst van Triggr. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 23 februari 2018 te beantwoorden. Op 22 februari heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2017-30 Vervolg vragen over kaarten Greenport Aalsmeer inzake Nieuw Amstel Oost (SBN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen van Lizet Keijzers (SBN) over kaarten Greenport Aalsmeer inzake Nieuw Amstel Oost. Dit is een vervolg op de reactie op schriftelijke vragen 2017-26. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 10 januari 2018 te beantwoorden. Op 11 januari 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2017-29 Vervolgvragen beschermde bomenlijst met geriefbosjes en houtopstanden (CDA) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen van Nicolette Oosterhof en Nick Draper (CDA) over vervolgvragen beschermde bomenlijst met geriefbosjes en houtopstanden. Dit is een vervolg op de reactie op schriftelijke vragen 2017-21. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 6 januari 2018 te beantwoorden. Op 10 januari 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2017-28 Georganiseerd afsteken van vuurwerk (CDA) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen van Arie van Wijk en Nick Draper (CDA) over het georganiseerd afsteken van vuurwerk. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 29 december 2017 te beantwoorden. Op 28 december is de reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2017-27 Vervolg vragen paalrot Vosholstraat Ter Aar (NN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen van Kees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop) over vervolgvragen paalrot Vosholstraat in Ter Aar. Dit is een vervolg op de reactie op schriftelijke vragen 2017-22. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 27 december 2017 te beantwoorden. Op 10 januari 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2017-26 Kaarten Greenport Aalsmeer inzake NAO (SBN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen van Lizet Keijzers (SBN) over Kaarten Greenport Aalsmeer inzake NAO. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 5 december 2017 te beantwoorden. Op 7 december 2017 is de reactie van B&W op deze vragen binnengekomen.

 • SV 2017-25 Free WiFi (CDA) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen van Leon Zoet (CDA) over Free WiFi. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 29 november 2017 te beantwoorden. B&W heeft op 7 december 2017 een reactie op deze vragen aangeleverd.

 • SV 2017-24 Pinautomaat in Nieuwveen (Fractie Mur) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen van Leen Mur (fractie Mur) over de pinautomaat in Nieuwveen. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 24 november 2017 te beantwoorden.
  Op 7 november 2017 is de reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2017-23 Toekomst van de locatie Het Koetshuis (CDA) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen van Arie van Wijk (CDA) over de toekomst van de locatie Het Koetshuis. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 24 november 2017 te beantwoorden. Op 21 november 2017 is de reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2017-22 Paalrot diverse woningen Vosholstraat Ter Aar (NN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen van Kees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop) over paalrot bij diverse woningen aan de Vosholstraat in Ter Aar. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 22 november 2017 te beantwoorden. Op 22 november 2017 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2017-16 Aanwezigheid van de rivierkreeft (D66) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen van Martin Hoekstra (D66) over de aanwezigheid van de rivierkreeft. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 10 oktober 2017 te beantwoorden. Op 25 oktober 2017 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

Archief
Top