Antwoorden op vragen van de raad

 • SV 2018-26 Loods bij Dorpsstraat 117 Zevenhoven (CDA)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-26 van Leon Zoet (CDA) over loods bij Dorpstraat 117 in Zevenhoven. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 30 december 2018 te beantwoorden. 

 • SV 2018-25 Paalrot op de Vosholstraat (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-25 van Tom de Kleer (VVD) over paalrot op de Vosholstraat (als vervolg op schriftelijke vragen 2017-27 van Natuurlijk Nieuwkoop en de reactie van B&W daarop G18.0015). Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 19 december 2018 te beantwoorden. Op 8 december 2018 is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd

 • SV 2018-24 Onderzoek naar lood in speeltuinen (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-24 van Paul Platen (VVD) over onderzoek naar lood in speeltuinen. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 19 december 2018 te beantwoorden. Op 10 december 2018 is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2018-23 Voldoende of onvoldoende AED's (D66)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-23 van Annette Pietersen (D66) over voldoende of onvoldoende AED's. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 12 december 2018 te beantwoorden. 

 • SV 2018-22B Voortgang verkeersveiligheid Buytewech (VVD)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-22B van Quinten van Dobben (VVD) over voortgang verkeersveiligheid Buytewech als aanvulling op schriftelijke vragen SV 2018-22 van CDA en Natuurlijk Nieuwkoop en SV 2018-22a van Samen Beter Nieuwkoop. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 14 december 2018 te beantwoorden. 

 • SV 2018-22A Aanvullende vraag over oversteek Smidsvuur en andere oversteekplaatsen (SBN)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-22A van Ines de Ridder en Bianca Verhage (SBN) over oversteek Smidsvuur en andere oversteekplaatsen als aanvulling op schriftelijke vragen SV 2018-22 van CDA en Natuurlijk Nieuwkoop. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 14 december 2018 te beantwoorden. 

 • SV 2018-22 Onveilige oversteek Smidsvuur (CDA en NN)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-22 van Nick Draper (CDA) en Berry Dors (NN) over onveilige oversteek Smidsvuur Nieuwkoop. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 7 december 2018 te beantwoorden. 

 • SV 2018-21 Toewijzing huurwoningen (CDA) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-21 van Kees Egberts (CDA) over toewijzing huurwoningen. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 2 november 2018 te beantwoorden. Op 24 oktober 2018 is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2018-20 Verkeerspunten Zevenhoven-Noordeinde en Ter Aar (SBN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-20 van Lizet Keijzers en Mariëlle de Romijn (SBN) over meerdere verkeersknelpunten (in Zevenhoven-Noordeinde en in Ter Aar). Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 17 oktober 2018 te beantwoorden. Op 9 oktober 2018 is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2018-19 Invloed zonnepanelen op OZB (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-19 van Tom de Kleer (VVD) over de invloed van zonnepanelen op de hoogte van de OZB. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 14 oktober 2018 te beantwoorden. Op 11 oktober 2018 heeft B&W haar reactie aangeleverd.

 • SV 2018-18 Ontwikkelingen in de Noordse Buurt (NN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-18 van Pien Schrama (Natuurlijk Nieuwkoop) over de ontwikkelingen in de Noordse Buurt. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 26 augustus 2018 te beantwoorden. Op 6 september 2018 is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2018-17 Feitenrelaas met bepaalde kenmerken over vervuilde grond bij Amstelkade 12a e.o. (NN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-17 van Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop) over het opstellen van een feitenrelaas met bepaalde kenmerken over vervuilde grond bij Amstelkade 12a e.o. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 25 juli 2018 te beantwoorden. Op 11 juli 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2018-16 Fietspad Hoekse Aarkade (NN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-16 van Bas Oostwouder en Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop) over het fietspad Hoekse Aarkade. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 13 juli 2018 te beantwoorden. Op 11 juli 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2018-15 Voortgang herontwikkeling Koetshuis (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-15 van Tom de Kleer (VVD) over de voortgang herontwikkeling Koetshuis. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 12 juli 2018 te beantwoorden. Op 12 juli 2018 is de reactie van B&W bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2018-14 Vernieuwing van de Hogedijk in Ter Aar en zwaar verkeer (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-14 van Paul Platen (VVD) over vernieuwing van de Hogedijk in Ter Aar en zwaar verkeer. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 6 juli 2018 te beantwoorden. Op 11 juli 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2018-13 Situatie omgeving Intratuin (NN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-13 van Kees Hagenaars (Natuurlijk Nieuwkoop) over de situatie omgeving Intratuin. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 29 juni 2018 te beantwoorden. Op 27 juni 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-12 Noordse Buurt en duurzaamheidsdoelstellingen (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-12 van Paul Platen (VVD) over de actieve invulling duurzaamheid in Noordse Buurt. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 27 juni 2018 te beantwoorden. Op 2 juli 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-11 Voortgang vrijliggend fietspad Zevenhovenseweg (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-11 van Tom de Kleer (VVD) over voortgang vrij liggend fietspad Zevenhovenseweg. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 13 juni 2018 te beantwoorden. Op 13 juni 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-10 Huur Gemeentewerf Schoterhoek (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-10 van Quinten van Dobben (VVD) over huur gemeentewerf Schoterhoek 30/10a. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 31 mei 2018 te beantwoorden. Op 23 mei 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-09 Winkelontwikkelingen Ter Aar Oost (NN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-09 van Berry Dors (Natuurlijk Nieuwkoop) over winkelontwikkelingen in Ter Aar Oost. Aan B&W het verzoek om de vragen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 22 maart 2018 te beantwoorden. Op 7 maart 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-08 Betrokkenheid van kringloopwinkels (CDA) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-08 van van Antoinette Ingwersen en Kees Egberts (CDA) over betrokkenheid van kringloopwinkels. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 17 maart 2018 te beantwoorden. Op 21 maart 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

 • SV 2018-07 Actieplan laaggeletterdheid (NN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-07 van Pien Schrama en Joke van Boxtel (Natuurlijk Nieuwkoop) over het Actieplan Laaggeletterdheid. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 11 maart 2018 te beantwoorden. Op 7 maart 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-06 Beschut werk vs aantal werkplekken (Fractie Mur) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-06 van Leen Mur (fractie Mur) over beschut werk versus aantal werkplekken. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 7 maart 2018 te beantwoorden. Op 7 maart 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-05 Mogelijke ontwikkelingen bij Intratuin Ter Aar (Fractie Mur) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-05 van Leen Mur (fractie Mur) over de mogelijke ontwikkelingen bij de Intratuin in Ter Aar. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 7 maart 2018 te beantwoorden. Op 7 maart 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-04 Initiatief ‘Tuinen van Noorden’ (Fractie Mur) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-04 van Leen Mur (fractie Mur) over het initiatief ‘Tuinen van Noorden’. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 7 maart 2018 te beantwoorden. Op 20 februari 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-03 Ontwikkelingen Oostkanaalweg 44 en toezeggingen aan inspreker MR I 18-1 (NN) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-03 van Berry Dors (NN) over de ontwikkelingen aan de Oostkanaalweg 44 en de toezeggingen van de wethouder aan de inspreker van de meningsvormende raad I van 18 januari 2018. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 2 maart 2018 te beantwoorden. Op 21 februari 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-02 In- en uitrit Parkeerplaats Coop Noorden (VVD) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-02 van Hans Kruit en Jan Hardenberg (VVD) over in- en uitrit van de parkeerplaats van de Coop in Noorden. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 23 februari 2018 te beantwoorden. Op 2 maart 2018 heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd. 

 • SV 2018-01 Toekomst Triggr (CDA) (a)

  Hieronder de schriftelijke vragen 2018-01 van Brent Wijshijer en Kees Egberts (CDA) over de toekomst van Triggr. Aan B&W het verzoek om de vragen uiterlijk 23 februari 2018 te beantwoorden. Op 22 februari heeft B&W een reactie op deze vragen bij de griffie aangeleverd.

Archief
Top