Regio werkt samen aan energieneutrale toekomst

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we vóór het jaar 2050 geen gas, olie of kolen meer gebruiken. In plaats daarvan gebruiken we schone energie uit onder andere wind, zon en warmte uit bodem lucht en water. Deze verandering heet energietransitie en hebben we afgesproken met 195 andere landen in het klimaatakkoord.

Het eerste honk: 2025

De energietransitie is een grote opgave waar heel veel partijen aan moeten werken. In onze regio werken gemeenten, waterschap, omgevingsdienst en provincie samen aan deze opgave. De realisatie van de totale energietransitie is nog niet helemaal te overzien en te plannen. Daarom focussen we ons eerst op doelen tot 2025. Vanaf nu tot 2025 zetten alle partijen zich in om projecten te realiseren die energie besparen en duurzame energie opwekken.

Top